Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opiskelijat työelämässä

:

Opiskelijayhteistyö

Ura- ja rekrytointipalvelut opiskelijoiden ohjauksen tukena

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä pyritään tiivistämään monin eri tavoin. Toiminnan keskeisinä kohderyhminä ovat opiskelijat, valmistuvat opiskelijat, työelämän edustajat ja alumnit. 

palvelut opiskelijalle:

  • rekrytointipisteet joka toimipaikassa
  • alumnitoiminta
  • seminaarit, työelämä- ja yrittäjyysinfot sekä messut
  • Jobstep-palveluo
  • valmistuneiden työelämään sijoittumisen seuranta
Urasuunnittelua tukevat opinto-ohjaajan kanssa käytävät hops-keskustelut, tuutortapaamiset ja opettajatuutorin kanssa käytävät kehityskeskustelut, joissa ohjataan opiskelijaa opintokokonaisuusvalintojen ja harjoittelupolun suunnittelussa.
 
Olennainen osa työelämä- ja uraohjauksesta toteutuu työelämän oppimisympäristöissä tapahtuvan työharjoittelun ohjauksessa. Opintokokonaisuuksiin integroidun työelämäohjauksen ja oppimistehtävien lisäksi opiskelijoille järjestetään erilaisia työelämään ja työssäkäyntiin liittyviä tilaisuuksia, ns. työelämäfoorumeita ja opiskelijoita ohjataan työnhakuun, urasuunnitteluun, ammatilliseen kehittymiseen ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin liittyvissä asioissa.
 
Luterilainen kirkko ja sen seurakuntien työntekijät panostavat yhteistyössä Diakin kanssa kaksoiskelpoisuutta suorittavien opiskelijoiden hengellisen ja kirkollisen identiteetin kasvuprosessin tukemiseen.
 
Keskeisiä toimenpiteitä ovat opiskelijoiden urasuunnittelua tukevien tapahtumien järjestäminen, opiskelijoiden uraohjauksen tehostaminen, alumnitoiminnan vahvistaminen ja Jobstepin hyödyntäminen.

palvelut TyönantajAlle:

Korkeakouluosaajat.fi

Diak on mukana korkeakoulujen yhteisessä Lähde työelämään -hankeen
toteuttamassa korkeakouluosaajat.fi -palvelussa.
 
Sivusto auttaa työnantajaa opiskelijoiden rekrytoimisessa tarjoamalla aiempaa vaivattomammin tietoa korkeakoulujen palveluista ja opiskelijoiden osaamisesta.

Jobstep JA JOBIILI

Sosiaali- ja terveysalalla käytetään kattavasti Jobstep-palvelua sosiaali-, terveys- ja liikunta-alojen ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen ilmoittamisessa. Suomessa toimii työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteinen Jobstep-sote -työryhmä.
 
Jobstepiin pääset klikkaamalla itsesi osoitteeseen www.jobstep.net ja rekisteröitymällä Diakonia-ammattikorkeakoulun asiakkaana. Jobstepin käyttö on työnantajalle täysin ilmaista.
 
Syksystä 2017 alkaen otetaan käyttöön uusi harjoittelupaikkajärjestelmä Jobiili, johon ammattikorkeakoulut kouluttavat työelämäkumppaneita. Tietoa Jobiilista uutisessa.

Lisätietoja

Diakin Jobstep- ja Jobiili-pääkäyttäjä Sanna-Liisa Liikanen, sanna-liisa.liikanen(at)diak.fi
 
Jobstep-yhteyshenkilöt toimipisteittäin kouluttavat opiskelijoita ja vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin. Jobstep-yhteyshenkilöt toimipisteittäin:
  • Helsinki: Jaana Tilli, jaana.tilli(at)diak.fi
  • Oulu: Ulla Lahtela, ulla.lahtela(at)diak.fi
  • Pieksämäki: Mari Pulkkinen, mari.pulkkinen(at)diak.fi
  • Pori: terveysala: Kristiina Riikonen, kristiina.riikonen(at)diak.fi, sosiaaliala: Rauli Vuorela, rauli.vuorela(at)diak.fi