Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Työelämäyhteistyö

:

Avoin tiede

AvoiN tieDE ja tutkimuS

Avoin tiede ja tutkimus perustuvat Diakissa Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekarttaan (2014). Diak on sitoutunut Suomen Akatemian laatimiin avoimen tieteen ja tutkimuksen suosituksiin. Lisäksi Diak on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa hyvän tieteellisen käytännön ohjetta (HTK). Ohjetta sovelletaan niin tutkimus-, kehittämis- kuin innovaatiotoimintaan (TKI).

Open access tarkoittaa tiedon avointa saatavuutta. Tutkimustulosten open access edellyttää ymmärrystä tutkimuksen elinkaaren kattavasta tiedonhallinnasta. Tutkimustulosten open access jakautuu kahtia: tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimeen saatavuuteen. Tutkimusjulkaisujen open access -julkaisemisella tarkoitetaan julkaisun saattamista tietoverkkoon siten, että se on avoimesti saatavissa. Tutkimusaineistojen avoimuus tarkoittaa tutkimuksen tuloksena syntyneen tietoaineiston saattamista tutkimusyhteisön verifioitavaksi ja jatkokäytettäväksi. Avoin tutkimusympäristö edellyttää, että tutkimustulosten lisäksi myös tutkimuksen tausta-aineistot ovat jatkotutkimuksen hyödynnettävissä.

Diakin TKI-toiminta perustuu avoimiin toimintamalleihin. TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen ja tulosten julkaiseminen on avointa tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamissa rajoissa. Myös TKI-toiminnassa käytettävien menetelmien kuvaus on avointa. Julkaisutoiminnan avoin saatavuus (open access) käsittää muun muassa aineistojen avoimen julkaisemisen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntämisen sekä TKI-prosessien julkisen dokumentoinnin niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet ohjaavat avoimuuden kehittämistä niin koulutustoiminnassa kuin TKI-toiminnassa. Periaatteet heijastuvat Diakin arkistonmuodostussuunnitelmaan. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Diak kehittää toiminnassaan avoimen tieteen ja tutkimuksen sisältöjä ja käytäntöjä aktiivisesti.

Lataa Diakin avoimen tieteen ja tutkimuksen käytännöt (PDF) 

Lisätietoa:

avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteeT DIAKISSA

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄYTÄNNÖT DIAKISSA

Julkaisuopas: Avoin tiede ja tutkimus (ATT)