Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

OSKE-pajat

:

Kotisivu

​OSKE-PAJAT

 

​Osallistavan kehittämisen pajat (oske-pajat) ovat työelämää ja oppimista palvelevaa yhteiskehittämistä, joka perustuu työelämäkumppanien ja Diakin yhteisiin tavoitteisiin. Pajoja toteutetaan eli kaikilla Diakin koulutusaloilla (sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloilla). Kirkonalalla toiminnasta käytetään nimeä yhteisöpajat.​

 
 
 
 
 
 
 
 
Oske-pajoissa toimijoita ovat työelämän ammattilaiset, palvelujenkäyttäjät, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset sekä Diakin opiskelijat ja henkilökunta. Toiminnassa tuodaan esille tietoa ja kokemusta ihmisten elämän moninaisuudesta, tehdään työelämän kehittämishankkeita, tilaustöitä, projekteja ja etsitään selviytymismahdollisuuksia ihmisten arjessa.
  
Toiminnan tuloksena syntyy osaamista ja oppimista sekä toimintamalleja ja menetelmiä työelämän ja Diakin käyttöön. Lisäksi tuotetaan erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia, seminaareja ja julkaisuja.
 
Oske toteutuu monenlaisissa toimintaympäristöissä, mukaanlukien digitaalisiset ympäristöt. Pajoja toteutetaan koulutuksen kaikissa vaiheissa niin, että ne nivoutuvat osaamistavoitteisiin ja opintosuorituksiin. Diak kannustaa ja ohjaa opiskelijoitaan koulutuksen alusta lähtien rohkeaan kokeiluun ja eettiseen vaikuttamiseen.
 
Oske-pajojen pedagogisena perustana on tutkiva ja kehittävä oppiminen. Yhteiskehittämisessä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden, työelämän toimijoiden, eri palvelukäyttäjäryhmien ja kokemusasiantuntijoiden välillä.​
 
 
TOIMINNAN OSA-ALUEET
 
 
 
Sosiaalinen osallisuus ja terveyserojen kaventaminen  

 

ESITE TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE

Oske-esite työelämälle 2015.pdfOske-esite työelämälle 2015.pdf