Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Tutkintosääntö

Lue Diakin tutkintosääntö kokonaisuudessaan tästä: Tutkintosääntö 

Sisällys:

1 KOULUTUSTEHTÄVÄ

1§ Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
2§ Tutkinnot, tutkintonimikkeet ja kelpoisuudet
3§ Avoin ammattikorkeakouluopetus
4§ Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

2 OPISKELIJAVALINTA JA OPISKELIJAKSI OTTAMINEN

5§ Opiskelijaksi ottamisen edellytykset
6§ Yhteishaun käytännöt
7§ Opiskelijavalinta
8§ Opiskelupaikan vastaanottaminen
9§ Siirto-opiskelijaksi ottaminen
10§ Opiskeluoikeuden vaihtaminen Diakonia-ammattikokeakoulussa

3 ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELUOIKEUS

11§ Ilmoittautuminen läsnä - ja poissaolevaksi opiskelijaksi
12§ Opiskeluaika
13§ Opiskeluajan jatkaminen
14§ Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen
15§ Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

4 OPINNOT JA NIIDEN SUORITTAMINEN

16§ Opintojen ohjaus
17§ Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (Hops)
18§ Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (Ahot)
19§ Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet
20§ Harjoittelu
21§ Kieliopinnot
22§ Vapaasti valittavat opinnot
23§ Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
24§ Opiskelu työelämän osaamisympäristöissä
25§ Kansainvälisessä vaihdossa suoritetut opinnot
26§ Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen
27§ Opintosuoritusten arviointi
28§ Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu
29§ Opintosuoritusten uusinta ja arvosanan korottaminen
30§ Opintojen vanhentuminen
31§ Todistukset

5 MUUT SÄÄDÖKSET

32§ Tutkintolautakunta
33§ Opiskeluhyvinvointiryhmä
34§ Laadunvarmistus
35§ Kurinpito
36§ Rekisteröityminen viittomakielentulkiksi
37§ Opiskelumaksut
38§ Vaitiolo
39§ Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevat Diakin opiskelijat

6 VOIMAANTULO