Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opiskeluoikeus

:

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus

Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeutensa menettänyt opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava opiskeluoikeutta ammattikorkeakoululta uudelleen.
 
Opiskeluoikeuden palauttamishakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.

Opiskeluoikeuden jatkaminen 

Jos opiskelija ei valmistu arvioidussa valmistumisajassa, hän voi hakea opiskeluoikeuden jatkoaikaa tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Jatkoaikaa voidaan myöntää, jos jäljellä olevia opintoja on enintään 60 opintopistettä (ks. tutkintosääntö, 13 §).
 
Jatkoaikaa haketaan tällä lomakkeella: Hakemus opiskeluoikeuden jatkamiseksi.pdf

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskeluoikeuden voi menettää kahdesta eri syystä. Opiskeluoikeutensa menettäneen opiskelijan on haettava uutta opiskeluoikeutta voidakseen jatkaa opiskelua.
 
Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei ole
  1. ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla tai
  2. suorittanut opintojaan yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa.
Hakemus toimitetaan opinto-ohjaajalle lausuntoa varten. Päätöksen opiskeluoikeuden palauttamisesta tekee vararehtori.
 
 
Hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.
 
Opiskelijalla on oikeus hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

EROAMINEN

Opintojen lopettamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelija eroaa ammattikorkeakoulusta eikä ole enää eroamisensa jälkeen kirjoilla ammattikorkeakoulussa.
Ennen eroamista opiskelijan tulee keskustella opinto-ohjaajan kanssa aikeistaan. Opiskelija täyttää alla olevan eroilmoituksen, jonka opiskelija ja opinto-ohjaaja allekirjoittavat.