Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opintotuki ja ateriatuki

:

Opintososiaaliset edut

OpintoTUKI JA ATERIATUKI

Opintotuki

Ammattikorkeakouluopintoihin voi saada opintotukea tutkinnon tavoitteelliselle suoritusajalle (AMK-tutkinnoissa joko 3,5 tai 4 vuotta, YAMK-tutkinnoissa 1,5 vuotta). Jos opiskeluaika on lyhyempi hyväksiluettujen opintojen perusteella (nk. HOPS-opinnot / muuntokoulutus), tuki haetaan / myönnetään yksilöllisesti. 

Opintotuen maksamisen edellytyksinä ovat päätoiminen opiskelu tutkintoon johtavassa koulutuksessa, opintojen riittävä edistyminen (5 opintopistettä nostettua tukikuukautta kohti sekä vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa) ja taloudellisen tuen tarve (tarkista vuosituloraja Kelasta). 

Lukuvuoden normaali tukiaika koulutuksissamme on yleensä 9 tukikuukautta ajalla 1.9. - 31.5. Vanhoilla opiskelijoilla on oikeus hakea myös kesäopintotukea kesä- heinä- tai elokuulle, mikäli opintoja suorittaa kesäaikana ja opintoja kertyy riittävästi suhteessa tukikuukausiin. 

Uusille aloittaville opiskelijoille opintotuki myönnetään syyskuusta alkaen koulutuksen säännönmukaiselle opiskeluajalle. 

Lukuvuonna 2017 uusien opiskelijoiden virallinen lukuvuoden aloituspäivä on poikkeuksellisesti jo 14.8.2017, minkä vuoksi myös syksyllä 2017 aloittavat uudet opiskelijat voivat halutessaan hakea erikseen tuen myös elokuulle. Tällöin Kelalle on esitettävä elokuuta koskevan hakemuksen lisätiedoissa oma kesäopintosuunnitelma, josta ilmenee, että opetus alkaa 14.8. tai aikaisemmin. Lisäksi on huomioitava, että opintoja tulee kertyä riittävästi suhteessa nostettuihin tukikuukausiin. 

Hae opintotuki verkossa Kelan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Opintotuki voidaan myöntää takautuvasti ainoastaan hakemuksen saapumiskuukaudesta lähtien. Opiskelijan tukimuodoista voit lukea lisää Kelan sivuilta http://www.kela.fi/opiskelijat​

Opintotuen muodot ja yleinen asumistuki

Käytettävissä olevat tukikuukaudet

Korkeakouluopintojen enimmäistukiajasta voit lukea Kelan nettisivuilta osoitteessa http://www.kela.fi/opintotukiaika-enimmaistukiaika-korkeakouluopinnoissa.


Aikuiskoulutustuki

Osaa aikuisopiskelijoist
a koskee mahdollisuus hakea Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea opintovapaan aikana. Tähän tukimuotoon voi tutustua Koulutusrahaston www-sivuilla

 
Opintotukilautakunnan yhteystiedot

Lisätietoja opintotukiasioissa (mm. opintojen edistymiseen liittyvät asiat) voi kysyä Diakin opintotukilautakunnan sihteeriltä:

Hanna Hokkanen
opiskelijapalveluiden asiantuntija / opintotukilautakunnan sihteeri, FM

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki
puh. 040 869 6020
opintotukilautakunta@diak.fi

Kannattaa tutustua opiskelijan tukiin Kelan verkkosivuilla http://www.kela.fi/opiskelijat​. Neuvoa opintotukiasioissa voi kysyä Kelan opiskelijan tukien puhelinpalvelusta, puh. 020 692 209 (klo 8 - 17).
 

ATERIATUKI

Jos olet korkeakouluopiskelija ja suoritat AMK- tai YAMK-tutkintoa Suomessa, olet oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat Kelan ateriatuen piirissä. Ateriatuen piirissä olevat ravintolat löydät kunnittain Kelan verkkosivujen hakupalvelusta: http://www.kela.fi/ateriatuki_opiskelijaravintolahaku.
 
Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi tuen verran vähemmän. Ateriatuen määrä on 1,94 euroa aterialta.
Ateriatukeen on oikeus myös, vaikka et olisi Suomen kansalainen.
Saat alennushintaisen aterian näyttämällä voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia. Alennuksen saa SAMOKin ja SYL:n sinisillä opiskelijakorteilla. VR:n ja Matkahuollon myöntämillä opiskelijakorteilla alennusta ei voi saada. Jos sinulla ei ole opiskelijakorttia, mutta suoritat opintoja, jotka oikeuttavat ateriatuettuun ruokailuun, opintotoimisto vastaa tällöin ateriatukikortin myöntämisestä sinulle.
​​​​