Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opiskelu

:

Opiskelu

OpiskelU DIAKISSA

”Diakissa meistä kasvatetaan ammattilaisia, jotka ovat heikomman ja huono-osaisimman puolella. Luulen, että siitä tulee vahva osa identiteettiämme.”
– sosionomiopiskelija Iiris Hynönen

Diak kouluttaa asiantuntijoita diakonia-, kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja tulkkauksen aloille eri puolille Suomea.

Kaikki AMK- ja YAMK-koulutuksemme on esitelty Hakijan sivuilla.

Auttamisen ammattilaiset 

Diak antaa opiskelijoilleen vankan tietopääoman lisäksi käytännönläheisen ammattitaidon. Diakilaisen pedagogiikan periaatteita ovat dynaaminen yhteisöllisyys, ilmiölähtöisyys, ammatillinen reflektiivisyys ja kehittävä työote.

Diakin opiskelijat uskaltavat pysähtyä, kuulla, nähdä ja toimia. He osaavat kohdata tasavertaisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja puuttua sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Opiskelijoiden ammatillinen ja persoonallinen kasvu vahvistuvat rinnakkain. Diakista valmistuu rohkeita asiantuntijoita, joilla on sydän paikallaan.

Diakissa opiskelleet ovat hyviä arvo-osaajia, joilla on vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi hyvät yhteistyötaidot, valmius toimia moniammatillisissa ja -kulttuurisissa ympäristöissä, kyky kehittää omaa työtään ja työalaansa sekä valmius elämänlaajuiseen oppimiseen ja oman ammattitaitonsa kehittämiseen.

Diakin koulutus antaa valmiudet kansainvälisiin ja monikulttuurisiin tehtäviin, joissa painopisteenä on ihmisten tasavertaisen osallistumisen turvaaminen. 

Alasivuilta saat tietoa Diakissa opiskelusta ja opiskelijoiden palveluista.