Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opiskelu

:

Opiskeluhyvinvointi

OpiskelUhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointitoiminta tukee opiskelijan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä hyvinvointia sekä edistää hyvää oppimista. Opiskelijahyvinvointipalveluihin kuuluvat mm. kuraattorin ja opiskelijapastorin palvelut.

Opinto-ohjauksesta on tietoa Neuvonta ja tuki -sivulla ja terveyspalveluista Opiskelijaterveydenhuolto-sivulla.

Opiskeluhyvinvoinnin esitteet

Avaa toimipistekohtaiset opiskeluhyvinvointiesitteet (pdf) alta: 

Opiskeluhyvinvointiesite_2017_Helsinki.pdf

Opiskeluhyvinvointiesite_2017_Oulu.pdf

Opiskeluhyvinvointiesite_2017_Pieksamaki.pdf

Opiskeluhyvinvointiesite_2017_Pori.pdf

Opiskeluhyvinvointiesite_2017_Turku.pdf

Opiskeluhyvinvointiryhmä 

Useimmissa Diakin toimipisteissä on toiminnassa moniammatillinen opiskeluhyvinvointiryhmä. Opiskeluhyvinvointiryhmä tukee ja auttaa opiskelijaa luottamuksellisesti, jotta tämä jaksaisi muuttuvissa elämäntilanteissa. Ryhmä auttaa opiskelijaa löytämään kulloinkin parhaan mahdollisen ratkaisun tämän voimavarat huomioiden.

Olennaista toiminnassa on opiskelijalähtöisyys: opiskelija, jonka asioita käsitellään, on aina itse läsnä ohjauskeskusteluissa, joissa päätetään hänen opintojaan koskevia asioita.

Opiskeluhyvinvointiryhmän toimintaan kuuluvat yleiset ja ennaltaehkäisevät tukitoimet, opiskelijan tukipalveluihin liittyvien asioiden valmistelu ja päättäminen sekä myös valmius erityisiin tukitoimiin akuuttitilanteissa.

Ryhmä kuulee työnsä kehittämiseksi ja laadukkaan toiminnan järjestämiseksi myös asiantuntijajäseniä: mm. opiskelijakunnan edustajia sekä opetuksen resursseista vastaavia.

Opiskeluhyvinvointiryhmään kuuluvat opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja sekä toimipaikasta riippuen kuraattori ja opiskelijapastori tai -diakoni. Nämä henkilöt tarjoavat palveluita paitsi ryhmässä myös itsenäisesti.

OPISKELIJAPASTORI JA -DIAKONI

Oppilaitospastorin tai oppilaitosdiakoniatyöntekijän kanssa voi keskustella luottamuksellisesti esimerkiksi henkilökohtaisista mieltä askarruttavista kysymyksistä, jaksamisesta, opiskeluun liittyvistä asioista tai uskonnollisista ja hengellisistä asioista.
 
Suuri osa oppilaitospastorin tai oppilaitosdiakonin työtä on henkilökohtaisia keskusteluita. Keskusteltavat asiat eivät ole koskaan liian pieniä tai liian suuria – kaikesta voidaan puhua: elämästä, suruista, iloista ja uskosta.

Helsingin toimipiste

Diakoni Birgitta Huhtaluhta, Paavalin seurakunta
09 2340 5453
etunimi.sukunimi@evl.fi

Oulun toimipiste

Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni Salla Tuominen
040 574 7132
etunimi.sukunimi@diak.fi

Oppilaitospastori Jenni Siljander
044 316 1450
etunimi.sukunimi@evl.fi

Pieksämäen toimipiste

Oppilaitospastori Anne Nousiainen
050 381 9635
etunimi.sukunimi@evl.fi

Porin toimipiste

Turun toimipiste

KURAATTORIT

Henkilökohtaiset asiat saattavat vaikuttaa opiskelussa etenemiseen ja motivaatioon. Opiskelijaa voivat askarruttaa esimerkiksi ihmissuhteisiin, opiskelutilanteisiin tai toimeentuloon liittyvät huolet. Kuraattorit tarjoavat opiskelijalle ammatillista, luottamuksellista keskusteluapua sekä ohjaavat ja tukevat häntä selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa.
Opiskelija voi oppia ymmärtämään paremmin omaa tilannettaan, tunteitaan ja asiaan vaikuttavia taustatekijöitä käsitellessään asiaa kuraattorin kanssa. Keskustelu kuraattorin kanssa on opiskelijaa, hänen arvojaan, valintojaan ja elämäntapaansa kunnioittavaa. Keskustelun tavoitteena on kuunnella opiskelijaa ja auttaa häntä löytämään sopivia ratkaisuja tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi.
Diakonia-ammattikorkeakoulun kuraattoreina toimivat Maarit Heusala, Ilona Kontinen ja Auri Saloranta.

Maarit Heusala, puh. 040 509 0357, maarit.heusala@diak.fi, Helsingin toimipiste 2. krs
  • Helsingin toimipisteen opiskelijat lukuun ottamatta D-ryhmätunnuksella opiskelevia, Kauniaisissa opintonsa aloittaineita sosionomi- kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelijoita 
  • Helsingin toimipisteen Tampereella opiskelevat A40sosdt- ja A40sosnt-opiskelijaryhmät
  • Pieksämäen toimipisteen Kajaanin-opiskelijaryhmät.
  • Ajanvaraus ja yhteydenottopyynnöt maarit.heusala@diak.fi. Pieksämäen toimipisteen Kajaanin-ryhmien kanssa keskustelu käydään pääsääntöisesti puhelimen välityksellä. Myös AC-yhteys on mahdollinen.
 
Ilona Kontinen, puh. 050 591 7442, ilona.kontinen@diak.fi, Porin toimipiste
  •  Helsingin toimipisteen Kauniaisissa opintonsa aloittaneet sosionomi -kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelijat
  •  Porin, Oulun ja Turun toimipisteen opiskelijat
Ajanvaraus ja yhteydenottopyynnöt ilona.kontinen@diak.fi. Etsitään yhteinen aika keskustelulle ja paras tapaamismuoto (kasvotusten, puhelimitse tai AC).
 
 
Auri Saloranta, puh. 044 799 5624, auri.saloranta@pieksamaki.fi
  •  Pieksämäellä opiskelevat ryhmät. 

KYSYMYKSIÄ, JOITA KURAATTORILTA USEIN KYSYTÄÄN

1. Minkälaisissa asioissa voin varata aikaa kuraattorille?

Omassa elämäntilanteessa, jaksamisessa ja motivaatiossa voi ilmetä haasteita, joiden kanssa ei kannata jäädä pähkäilemään yksin. Joskus myös läheisten ihmisten, ystävien tai opiskelukaverien tilanteet voivat kuormittaa. Kaikista näistä asioista voi luottamuksellisesti keskustella kuraattorin kanssa. Ei kannata jäädä miettimään, onko kyseessä sellainen asia, josta kuraattorin kanssa voisi keskustella. Ota yhteyttä rohkeasti. Tarpeen tullen kuraattori ohjaa myös eteenpäin.
 
2. Pitääkö asiani aina liittyä opintoihin tai opiskeluun?

Ei tarvitse. Me kuraattorit ajattelemme niin, että oman elämän asioilla on myös vaikutuksensa opiskelun sujumiseen. Opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen on tärkeää, on sitten kyse omaan elämään tai opiskeluun liittyvistä asioista.
 
3. Maksaako kuraattorilla käyminen?

Tapaamiset ja muu asiointi kuraattorin kanssa ovat maksuttomia Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille.
 
4. Kuka muu saa tietää siitä, että käyn keskustelemassa kuraattorin kanssa?

Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja kuraattorit eivät kerro ulkopuolisille käydyistä keskusteluista ellei toisin sovita. Jos asiasta on tarpeen kertoa jollekin toiselle, siitä sovitaan aina yhdessä opiskelijan kanssa, hänen luvallaan. Periaate Diakonia-ammattikorkeakoulussa on, että opiskelija on aina itse läsnä, kun hänen tilannettaan käsitellään.
 
5. Kuinka voin varata aikaa kuraattorille?

Voit varata aikaa sähköpostitse, tekstiviestillä, puhelimitse tai suoraan kuraattorilta, kun tapaat hänet.
 
6. Onko tarjolla keskusteluaikaa iltaisin tai viikonloppuna?

Pääsääntöisesti kuraattorit työskentelevät maanantaista perjantaihin klo 8 - 16. Joskus kuitenkin myös ilta-aikojen järjestäminen on mahdollista, jos erikseen niin sovitaan. Viikonloppuisin ja loma-aikoina kuraattorit eivät yleensä ole opiskelijoiden tavoitettavissa.
 
7. Keskustelisin asiastani mieluummin puhelimitse kuin niin, että tapaisimme kasvotusten. Onko se mahdollista?

Ilman muuta. Kuraattoreille on mahdollista varata puhelinaikaa. On myös mahdollista keskustella etäyhteydellä esimerkiksi Adobe Connectilla. Yhteydenotto- ja keskustelutavoista sovitaan erikseen.
 
8. Voinko puhua asiastani nimettömänä puhelimitse?

Tarvittaessa kyllä.
 
9. Voinko käydä keskusteluja sähköpostitse kuraattorin kanssa?

Joskus opiskelijat kertovat pitkään ja tarkasti omasta tilanteestaan sähköpostitse. Opiskelijalla on oikeus näin toimimiseen, mutta hän tekee sen omalla vastuullaan. Sähköpostiviestintään liittyy tietoturvallisuusriskejä. Sähköpostia onkin turvallisinta käyttää ajan varaamiseen, ja omasta elämäntilanteestaan voi kertoa tarkemmin sovittuna keskusteluaikana.
 
10. Olen huolissani opiskelukaveristani, kuinka hän voi. Miten minun tulisi toimia?

Jos tunnet opiskelukaverisi, voit kysyä häneltä suoraan kahden kesken, kuinka hän voi. Voit myös esittää huolesi ja ehdottaa hänelle yhteyden ottamista esimerkiksi kuraattoriin.
 
Joskus tilanteet ovat niin haastavia, että ei tiedä, miten tulisi menetellä. Tällaisessa tilanteessa voit myös ottaa yhteyden kuraattoriin tai johonkin toiseen henkilöön toimipisteesi opiskeluhyvinvointiryhmästä. Voit kertoa huolestasi paljastamatta opiskelutoverisi henkilöllisyyttä. On tärkeää voida luovuttaa oma huolensa ammattilaisille, joiden kanssa voi miettiä oikeaa tapaa päästä asiassa eteenpäin.
 
11. Mistä tiedän, että juuri minun asiani on riittävän tärkeä, jotta voin ottaa yhteyttä kuraattoriin? Entä jos vien aikaa joltakin enemmän kuraattorin palveluja tarvitsevalta?

Ota rohkeasti yhteyttä! Juuri sinun asiasi on tärkeä. Elämäntilanteita ja asioita on turha vertailla keskenään, pieneltäkin tuntuva asia voi olla jollekin ihmiselle suuri ja paljon huolta aiheuttava. Sen kanssa ei kannata jäädä yksin ihmettelemään.
 
 
KOKEMUKSIA KURAATTORIPALVELUJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Löysin itseni

Nyt on paperit kourassa ja koulu takana, valmistuminen pisti kyllä miettimään että aikamoisen myllyn läpi oli mentävä että tähän pisteeseen on päästy. Kiitos sinulle avusta!

Töissä olen viihtynyt, vaikka se on edelleen rankkaa. Mä olen oppinut elämästä ja osaan ottaa jo paljon rennommin. Teen enemmän asiakastyötä kuin aiemmin, sillä luotan ammatillisuuteeni.
Jos AMK aika olisi yksi elämäni tarina, nyt siihen tulisi se kauan kaivattu onnellinen loppu. Sain oman alan töitä, sain itseluottamuksen, sain apua ja musta tuli auttaja.

Yritän vielä muistaa kaiken sen mitä olet opettanut minulle itsestäni, avun saamisesta ja avun antamisesta. Pyrin samaan lopputulokseen asiakkaiden kanssa: saa olla rikkinäinen ja jossain on joku joka luottaa minun kykyihini.

”Valmistunut opiskelija"

Sain apua elämän kriisiin

Käytin opiskeluvuosieni aikana kuraattorin palveluita yhtäjaksoisesti kahden ja puolen vuoden ajan. Opiskeluaikana perheenjäsentäni kohtasi vakava sairastuminen. Lähes vuoden kestäneessä akuutissa vaiheessa sain tukea jaksamiseen ja käytännön asioihin Diakin kuraattorilta.
 
Pystyin jatkamaan opintojani samassa rytmissä oman ja tärkeäksi muodostuneen aloitusryhmäni kanssa, ja koin sen erittäin arvokkaaksi. Sain myös tukea vaikeaan päätökseen tiettyjen harjoittelujaksojen jättämisestä myöhemmin suoritettavaksi. Sairastumista seuranneen perheenjäsenen kuoleman kohdatessa sain käydä suruprosessia läpi jo tutuksi tulleen kuraattorin kanssa. Kaiken kaikkiaan sain voimia koulunkäyntiin sekä yksityiselämästä suoriutumiseen.
 
Nyt valmistuttuani ammattiin alkuperäisen suunnitelman mukaisessa ajassa, voin rehellisesti sanoa, että tuskin olisin valmistunut tavoiteajassa ilman tarjottuja kuraattoripalveluita. Palvelu oli helposti saatavilla ja pääsin kuraattorin juttusille aina, kun sitä tarvitsin.
 
Olen tyytyväinen, että uskalsin ensimmäisen kerran laittaa sähköpostilla ujon pyynnön tapaamisesta kuraattorille. Se pyyntö on poikinut monta muutakin tapaamista, jotka ovat osaltaan olleet minulle tärkeänä jaksamisen tukena. 

”Apua saanut”
 
Kuraattori tuki minua opintojeni eri vaiheissa

Hakeuduin ensimmäisen kerran kuraattorin vastaanotolle ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tuolloin hyvin huonosti voiva siskoni oli itsemurhavaarassa ja minulla oli voimakkaita ah-distuksen, pelon ja syyllisyyden tunteita. Läheinen opettaja ehdotti kuraattorilla käyntiä ja pidin sitä hyvänä ehdotuksena. Käynti olikin hyödyllinen ja helpottava kokemus.
 
Ulkopuolisen ammattilaisen näkökulma auttoi ymmärtämään, etten ollut tilanteessa yksin enkä vastuussa siitä. Sain myös konkreettisia neuvoja siihen, miten tilanteessa voisi toimia, millaisia asioita siskoni käytöksessä tarkkailla ja kenen kanssa jutella.
 
Arjesta kotona tuli siedettävämpää ja ahdistuksen tunteet vähenivät, kun olin ajatellut etukäteen, miten toimisin, jos sisko alkaisi voida huonommin. Lopulta sisarenikin sai avun omaan tilanteeseensa.

Viimeisenä opiskeluvuotena tulin kuraattorille uudemman kerran. Olin itsekin aikaisem-massa elämässäni kärsinyt masennus- ja ahdistusoireista, joita oli taas alkanut ilmetä ja halusin miettiä kuraattorin kanssa sitä, kannattaisiko minun jossain vaiheessa hakeutua terapiaan. Halusin puhua myös parisuhteessa vaivaavasta mustasukkaisuudesta.
 
Kun suhteessa tuli myöhemmin iso kriisi, jatkoimme tapaamisia säännöllisesti. Siinä tilan-teessa tuntui hyvältä, että kuraattori tiesi jo valmiiksi elämästäni ja parisuhteestani jolloin koko tarinaa ei tarvinnut aloittaa alusta. Se, että olimme ennestään tuttuja, pienensi kyn-nystä puhua omista asioista ja jatkaa tapaamisia. Tapaamiset auttoivat saamaan uusia näkökulmia parisuhteen asioihin ja selviytymään paremmin arjen ristiriitatilanteista.

Ajattelen, että vaikka olisin ehkä pärjännyt yksinkin, tapaamisten jatkaminen oli erittäin hyvä ratkaisu. Opintojen loppuun saattaminen ajallaan ei ollut helppoa kriisin keskellä, ja uskon, että puhuminen henkilön kanssa joka tiesi asiani ja toisaalta opiskelupaikkani olo-suhteet auttoi siinä, että sain tehtävät tehtyä aikataulun mukaisesti.
 
Kriisin pitkittyessä koin myös kuormittavani läheisiäni asialla liikaa, joten oli hyvä että pystyin käsittelemään asiaa myös muualla.

Nyt olen saanut opinnot päätökseen ja suhteessa on kärsivällisyydellä saatu selvitettyä monia vaivanneita asioita. Olen ajatellut myös hakeutua terapiaan sitten kun se tuntuu ajallisesti ja taloudellisesti mahdolliselta. Ajattelen, että ystävien ja harrastusten lisäksi kuraattorilla käyminen oli minulle yksi merkittävimpiä opiskeluaikaa tukevia asioita.