Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opiskelu

:

Opiskelijan vakuutusturva

opiskelijaN VakuutuSTURVA

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat on vakuutettu tapaturman varalta. Tapaturmaksi määritellään äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
 
Opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun asetukseen perustuvan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi Diak on vakuuttanut opiskelijansa vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella, joka on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla. Vakuutus ei siis kata vapaa-aikana sattuneita tapaturmia.
 
Molemmat tapaturmavakuutukset ovat em. edellytyksin voimassa kaikkialla maailmassa. Tapaturmavakuutuksen lisäksi Diakin opiskelijoilla on matkavakuutus. Vakuutukseen sisältyy matkustajavakuutus, matkavastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi korvataan myös matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvia kuluja. Mahdollisia henkilökohtaisia lisävakuutuksia voisivat olla henkivakuutus ja lisämatkatavaravakuutus.
 
Vahinkokorvauslaissa (L1423/1991) todetaan seuraavasti: "Opiskelijan työskennellessä työharjoitteluyrityksen lukuun ns. isännän vastuun periaatteen mukaan yritys on ensisijaisesti vastuussa oppilaan kolmannelle (sivulliselle) aiheuttamista vahingoista. Yrityksen lukuun työtä suoritetaan, kun yrityksellä on vastuu työnjohdosta ja valvonnasta ja yritys saa hyödyn oppilaan suorittamasta työstä."
 
Terveydenhuollon opiskelijoiden potilaille aiheuttamat henkilövahingot korvataan kyseisen työpaikan potilasvahinkolain (L585/86) mukaisesta vakuutuksesta.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö opiskelijavakuutustapahtumissa on  Sirpa Leimio, puh. 040 869 6068 sirpa.leimio@diak.fi