Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opiskelu

:

Opiskelijan osaamisen arviointi

Opiskelijan osaamisen arviointikriteerit

Osaamisen arviointikriteerit AMK-tutkinto

Osaamisen arviointikriteerit YAMK-tutkinto

Opinnäytetyön arviointikriteerit AMK-tutkinto

Opinnäytetyön arviointikriteerit YAMK-tutkinto 

Kirjallisten oppimistehtävien arviointikriteerit (AMK-tutkinto)

DIAKIN TUTKINTOLAUTAKUNTA

Diakin tutkintolautakunta ja sen toiminta on kuvattu tutkintosäännön 32 §:ssä:
Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, joka tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori ja kaksi muuta jäsentä, joista toisen tulee olla ammattikorkeakoulun opettaja ja toisen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija (L932/2014).
 
Tutkintolautakunta on toimivaltainen, kun vähintään kaksi jäsentä on kokouksessa läsnä. Tutkinto- lautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nimittää ammattikorkeakoulun hallitus (L932/2014, 19§).
 
Tutkintolautakunnan tehtäviin kuuluu
1) päättää opintosuoritusten sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen liittyvistä oikaisupyynnöistä (L392/2014, 57§)
2) päättää opiskelijoiden vapautusanomukset asetuksen 1129/2014, 7 §:ssä määrätystä kielitaidosta
3) päättää opiskelijoiden anomukset ammattikorkeakoulututkinnon nimestä;
4) päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita asetuksen 1129/2014, 7§:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa
5) vastata tutkintosäännön tulkinnasta ja soveltamisperiaatteista
6) hoitaa ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamishakemuksiin liittyvän valmistelun ja päättää opintojen laajuudesta ja sisällöistä
7) suorittaa muut rehtorin tai ammattikorkeakoulun hallituksen tutkintolautakunnalle määräämät tehtävät.

Tutkintolautakunta pitää päätöksistään pöytäkirjaa, joka on julkinen asiakirja. Pöytäkirjan liitteet, jotka sisältävät opiskelijoiden henkilökohtaisia tietoja, eivät ole julkisia.

Tutkintolautakunnan jäsenet 1.8.2015 lähtien:

Olli Vesterinen (pj)
Pirjo Myllykangas (siht)
Pauliina Seppä (jäsen) ja Eeva Kylä-Setälä (varajäsen)

Henry Helakorpi (opiskelijajäsen) ja Tomi Kovalainen (varaopiskelijajäsen 1.1.2016 lähtien)

Tutkintolautakunnan sihteerin yhteystiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun toimipiste
Tutkintolautakunta, Pirjo Myllykangas
pirjo.myllykangas(at)diak.fi
0400 908 498

Tutkintolautakunnan kokoukset, syksy 2017

 • Pe 01.09.2017 klo  9.00–11.00
 • Ti 03.10.2017 klo 9.00–11.00
 • Ti 07.11.2017 klo 9.00–11.00
 • Ti 04.12.2017 klo 9.00–11.00

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN OIKAISU

Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu on kuvattu tutkintosäännön 28 §:ssä:
Opintosuorituksensa arviointiin tai aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä opinto-ohjaajalta, opettajalta, opettajatiimiltä/ryhmältä tai ohjausryhmältä.
 
Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoonsa arvioinnin tulokset ja arviointi-perusteiden soveltaminen häneen.
 
Opiskelija, joka on tyytymätön opettajan päätökseen, voi hakea siihen oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. (L 932/2014, 57§)

Arvioinnin oikaisuprosessin kulku:

 1. Opiskelija pyytää oikaisua arvioinnin antajalta 14 vrk:n kuluessa arvioinnin saamisesta.
 2. Em. arvioi opiskelijan suorituksen (esim. tentti, tehtävä, opinnäytetyö) uudelleen.
 3. Arvioija kirjoittaa perustelut arvioinnilleen ja antaa palautteen opiskelijalle.
 4. Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen uudelleen arviointiin, aikaisemman arvioijan esimies päättää suoritukselle uuden arvioijan, joka arvioi suorituksen ja kirjoittaa siitä lausunnon.
 5. Mikäli opiskelija on edelleen tyytymätön, hän ottaa yhteyttä tutkintolautakunnan sihteeriin 14 vrk:n kuluessa saatuaan uuden arvioinnin.
 6. Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä tutkintolautakunnalle.
 7. Opiskelija lähettää tutkintolautakunnan sihteerille oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen viimeistään viikkoa ennen tutkintolautakunnan kokousta.