Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opiskelu

:

Kieliopinnot

Kieliopinnot DIAKISSA

Diakissa opiskellaan vieraana kielenä englantia ja toisena kotimaisena kielenä ruotsia.
 
Sekä englannin että ruotsin opintojen laajuus on 3 opintopistettä. Opinnot toteutetaan omina opintojaksoinaan.
 
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa englannin opinnot sijoittuvat 2. lukukaudelle ja ruotsin opinnot 5. lukukaudelle. Tulkkauksen koulutuksissa ruotsin opinnot tai ruotsia korvaavat suomen opinnot sijoittuvat 2. ja 3. lukukaudelle ja englannin opinnot 4. ja 5. lukukaudelle.
Kieliopintojen AHOT-käytänteistä on tietoa AHOT-sivulla.

KIELTENOPETUKSEN TAVOITTEET TUTKINTOSÄÄNNÖSSÄ

Ammattikorkeakoululainsäädäntöön pohjautuvassa Diakin tutkintosäännössä todetaan kieliopinnoista seuraavasti:
 
“Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavoin osoittaa saavuttaneensa
1) sellainen ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka vastaa laissa (424 / 2003, 6 §) määriteltyä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä
2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.
Kohdissa 1 ja 2 säädetty ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää tutkintolautakunta.“
 

VApautus kieliopinnoista 

Kieliopintojen / kielitaitovaatimusten vapautuskäytännöt Diakissa löytyvät täältä: Kieliopintojen vapautuskäytännöt
 
Vapautusta kieliopinnoista haetaan seuraavilla lomakkeilla: