Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opiskelu

:

Ilmoittautuminen ja opintojen ajoitus

ILMOITTAUTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS

Opintotarjonta ja lukuvuoden ajoitukset ovat sivun lopussa.

Ilmoittautuminen 

Ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat: ks. uuden opiskelijan info.

1. Ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi

Lukuvuoden 2017 - 2018 läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittaudutaan 8.5. - 4.8.2017.
Läsnäolevaksi ja/tai poissaolevaksi ilmoittaudutaan kerralla koko lukuvuodeksi eli syyslukukaudeksi 2017 ja kevätlukukaudeksi 2018. 
 
Muista huolehtia siitä, että on ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuoden molemmille lukukausille ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Jos valmistut syyslukukauden aikana, jätä kevätlukukauden ilmoittautumistieto tyhjäksi.
 
Voit muuttaa kevään 2018 läsnäolostatusta 6.11. - 1.12.2017. Tee muutos Wilmassa etusivun yläosan linkistä.
 
Opiskelija voi muuttaa läsnä- tai poissaoloilmoitustaan myös muulloin kesken lukukauden mutta vain perustellusta syystä. Diakin tutkintosääntö määrittelee perustelluksi syyksi ainoastaan terveydelliset- tai perhesyyt, joiksi ei kuitenkaan katsota esim. varusmiespalvelusta tai raskautta.
 
Ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti Wilman kautta osoitteessa wilma.diak.fi
Käytä paperilomaketta vain, jos jostain painavasta syystä et voi hoitaa ilmoittautumista Wilman kautta.

Paperiset ilmoittautumislomakkeet palautetaan toimipisteen opintotoimistoon ja ne löytyvät täältä:
Ilmoittautuminen läsnäolevaksi 17-18 jatkavat.pdf
Ilmoittautuminen poissaolevaksi 17-18 jatkavat.pdf

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi

Ennen kuin ilmoittaudut poissaolevaksi, muista seuraavat seikat:
 • Poissaoloaikana sinulla ei ole opiskeluoikeutta.
 • Toisaalta myöskään opiskeluoikeusaikasi ei kulu poissaolon aikana.
 • Sovi poissaolevaksi ilmoittautumista edeltäneisiin opintokokonaisuuksiin liittyvien rästien suorittamisesta opinto-ohjaajasi kanssa.
 • Diak ei sitoudu järjestämään sinulle vastaavia opintoja, jos niitä ei ole tarjolla opintojen jatkuessa poissaolon jälkeen.
 • Koska et ole poissaolon aikana oikeutettu opintotukeen, muista perua tuki viimeistään ensimmäistä poissaolokuukautta edeltävän kuukauden 15. päivänä. Näin vältyt takaisinperinnältä.
 • Poissaoloaikanasi et voi saada opiskelijakorttia (vuosileimaa korttiin), ateriaetua, matka-alennuksia tai muita opiskelijalle kuuluvia etuuksia.

ENTÄ JOS unohdin ilmoittautua?

Jos et ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi ja sinun on haettava sen palauttamista erillisellä lomakkeella: hakemus_opiskeluoikeuden_palauttamiseksi.pdf. Hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.
Lisää tietoa asiasta on sivulla Opiskeluoikeus.
Määräaikaan ilmoittautumatta jättäneille ei voida taata osallistumisoikeutta opintokokonaisuuteen/opintojaksolle.

2. Ilmoittautuminen lukukauden opintoihin

Kevätlukukauden opintoihin ilmoittaudutaan syyskuun alussa ja syyslukukauden opintoihin helmikuun alussa.

Kevään 2018 opintoihin ilmoittaudutaan 1. - 22.9.2017.

TOIMI NÄIN:

1. Selvitä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi eli hopsistasi, mitä opintoja sinulla on suunnitelman mukaan seuraavalle lukukaudelle. Jos haluat tehdä muutoksia hopsiisi, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi ennen ilmoittautumista.

2. Siirry Wilmaan ilmoittautumaan. Ilmoittautumissivut löytyvät valikosta Opintoihin ilmoittautuminen.

3. Valitse oikea sivusto:
 • Degree Programme in Social Services
 • Humanistisen ja kasvatusalan opinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan opinnot / OPS 2010
 • Sosiaali- ja terveysalan opinnot / OPS 2015
 • Vapaasti valittavat opinnot (kaikki koulutukset) / Täydentävä ammatillinen osaaminen, sosiaaliala ops 2015 / Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot, terveysala ops 2015
ja siirry valitsemaan opintokokonaisuudet/opintojaksot.

4. Sosiaali- ja terveysalan opintojen kohdista löydät ensin opinnot lukukausittain tai temaattisten kokonaisuuksien mukaan jaoteltuna. Näiden alla on vielä jako: kaikille yhteiset opinnot, sosiaalialan opinnot ja terveysalan opinnot.
 
Niiden opintokokonaisuuksien/opintojaksojen osalta, jotka sisältävät harjoittelua, kysytään harjoittelupaikkatoiveet Pieksämäen ja Oulun toteutuksissa. Muut toimipisteet keräävät harjoittelupaikkatoiveet erikseen.

5. Ole erityisen tarkkana, että valitset hopsisi mukaiset opinnot!

6. Jos haluat ilmoittautua muun kuin oman toimipisteesi opintoihin, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi.

7. Muista tallentaa ilmoittautumisesi sivun lopusta.

Ilmoittautumistiedot jäävät näkyviin Opintoihin ilmoittautuminen -osioon.

Wilman ilmoittautumissivujen rakenne

 • Degree Programme in Social Services
 • Humanistisen ja kasvatusalan opinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan opinnot / ops 2010
 • Sosiaali- ja terveysalan opinnot / ops 2015
 • Vapaasti valittavat opinnot (kaikki koulutukset) / Täydentävä ammatillinen osaaminen, sosiaaliala ops 2015 / Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot, terveysala ops 2015
Kunkin opintokokonaisuuden kohdan alla on kyseisen lukukauden opetustarjonta. Opinnot ovat ryhmitelty lukukausittain tai temaattisten kokonaisuuksien mukaan (sote alalla jaottelu vielä kaikille yhteisiin opintoihin, sosiaalialan opintoihin ja terveysalan opintoihin) ja opintojen valikoista löytyy eri toimipisteiden toteutukset.
 
Ole huolellinen ilmoittautuessasi, että valitset oikean toteutuksen!

Toteutusten koodit

Opintojen toteutusten koodit ovat yhtenäiset Diakissa: Samoja koodeja käytetään SoleOpsissa. Koodin alussa on opintojen lyhenne (esim. MIE) ja sen jälkeen toteutustapa.
 • ms17 = monimuotototeutus, syksy 2017
 • ims17 = iltamonimuotototeutus, syksy 2017
 • ps17 = päivätoteutus, syksy 2017
 • vs17= virtuaalitoteutus, syksy2017
Koodin lopussa on toteutuksesta vastaavan toimipisteen kolmikirjaiminen lyhenne. Esim. MIEms17HKI tarkoittaa mielenterveys- ja päihdetyön opintojaksoa, joka toteutetaan monimuotototeutuksena syksyllä 2017 Helsingissä.

Toimipisteiden lyhenteet

 • HKI = Helsinki
 • OUL= Oulu
 • PMK = Pieksämäki
 • POR = Pori
 • TKU =Turku
 • lisäksi KJN = Kajaani, IVL = Ivalo, TRE = Tampere

Muuta huomioitavaa

Vapaasti valittavat/täydentävät opinnot ovat kaikille yhteisiä. Muissa opinnoissa toisessa toimipisteessä toteutettaviin opintoihin voit ilmoittautua opinto-ohjaajasi kanssa päivittämäsi hopsin mukaisesti. Ilmoittautumisajan jälkeen vahvistetaan toteutuvat ja peruuntuvat opintojen toteutukset (jos opintokokonaisuuteen/opintojaksolle ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, se voidaan peruuttaa).

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa opinnot muodostavat oppimista syventävän ja laajentavan spiraalisen kehän. Tästä syystä opintojen suorittaminen opetussuunnitelmassa olevassa järjestyksessä on tärkeää. Merkittävästä opintojen suorittamisjärjestyksestä poikkeamisesta tulee aina sopia erikseen opinto-ohjaajan kanssa. Ennen vuotta 2011 aloittaneiden opiskelijoiden osallistumisesta kääntämisen ja tulkkauksen taidonnäytteeseen on säädetty erikseen.
Tarkista opintojen suoritusvaatimukset tutkintosäännöstä § 26 tai opintojakson toteutussuunnitelmasta SoleOpsista.
 
Tutustu ennen ilmoittautumista opetussuunnitelmaan ja omaan hopsiisi. Opintokokonaisuuksien/opintojaksojen tarkemmat kuvaukset löytyvät SoleOpisista (katso meneillään olevan ryhmän toteutus, jos toteuttamissuunnitelmia ei ole vielä päivitetty). Vapaasti valittavien opintojen/täydentävien opintojen toteutussuunnitelmat löytyvät Soleopsista kyseisen lukuvuoden alta.
 
Jos et ole varma, mihin opintokokonaisuuteen/opintojaksoon sinun pitää ilmoittautua, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi.
 

Opintojen ajoitus ja opintotarjonta

Lukuvuoden ajoitus

Alla olevissa dokumenteissa on tietoa lukuvuoden alkamis- ja päättymisajankohdista sekä mm. valmistumispäivistä.
 

SYKSYN 2017 OPINTOTARJONTA

Sosiaali- ja terveysalan ops 2015- ja ops 2010 -opintojen syksyn 2017 tarjonta: Sosiaali- ja terveysalan ops2015 ja ops2010 -opintojen syksyn 2017 tarjontataulukko.pdf

Vapaasti valittavat opinnot (kaikki koulutukset) / Täydentävä ammatillinen osaaminen, sosiaaliala ops 2015- / Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot, terveysala ops 2015 -tarjonta: syksyn 2017 vapaasti valittavat opinnot.pdf

Kevään 2018 opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintojen kevään 2018 tarjonta (pdf): kevään 2018 opintojen tarjontataulukko sote.pdf 

Humanistisen ja kasvatusalan opintojen kevään 2018 tarjonta (pdf): kevään 2018 opintojen tarjontataulukko huka.pdf

Degree Programme in Social Services -koulutuksen kevään 2018 tarjontataulukko: tarjontataulukko_kevat2018_dss_20171031.pdf

Vapaasti valittavat opinnot (kaikki koulutukset) / Täydentävä ammatillinen osaaminen, sosiaaliala ops 2015- / Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot, terveysala ops 2015 -tarjontataulukko, kevät 2018 (pdf): tarjontataulukko_kevat2018_vvo_tay_syv_20171031.pdf

lähipäivät

Syksyn 2017 lähipäivät ovat täällä: Syksy 2017 lähipäivät.pdf
Kevään 2018 lähipäivät ovat täällä: Kevät 2018_lähipäivät.pdf
 
Tarkemmat opetusajat ovat lukujärjestyksissä (TimeEdit). Seuraavan lukukauden lähipäivätaulukot julkaistaan helmi- ja syykuussa ja lukujärjestykset joulu- ja kesäkuussa.