Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

JOO-opinnot

:

Joustava opinto-oikeus

JOO-OPINNOT DIAKISSA

Diakiin voi hakea opiskelemaan JOO-opintoja (JOO = joustava opinto-oikeus), jos hänellä on tutkinnon suorittamisoikeus Humanistiseen ammattikorkeakouluun, Turun ammattikorkeakouluun, Yrkehögskolan Noviaan, Åbo Academiin tai Turun Yliopistoon.

Oikeus hakea määräaikaiseksi JOO-opiskelijaksi on sellaisilla perustutkinto-, jatkotutkinto- ja vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi omaan korkeakouluunsa. JOO-opinnot tulee voida liittää opiskelijan tutkintoon, joten niitä ei voi suorittaa enää valmistumisen jälkeen.

Oikeutta JOO-opintoihin ei myönnetä opiskelijalle, jolla on ennestään tutkinnon suoritusoikeus Diakissa ja jonka opinnot ko. tutkintoon ovat kesken. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta: oma korkeakoulu sitoutuu maksamaan opinnot puoltamalla JOO-hakemusta.

Opintojen suorittamisoikeus tulee voimaan, kun Diak on myöntänyt opinto-oikeuden opinnoille. Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä mainitun ajan (enintään 2 vuotta) tai korkeintaan niin kauan kuin opiskelijalla on tutkinto-opiskeluoikeus omassa korkeakoulussaan.

JOO-opintoja suorittavat opiskelijat osallistuvat Diakissa opintojaksojen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa. JOO-opintoja suorittamalla ei voi saada tutkintoa Diakista.

Joustavan opinto-oikeuden omaavilla opiskelijoilla on oikeus käyttää samoja opiskelua tukevia palveluja kuin Diakin omilla opiskelijoilla. Opintojen aloittamiseen ja eri palveluiden käyttöön tarvittavien käyttäjätunnusten saamiseen liittyvät ohjeet toimitetaan opiskelijalle myönteisen opinto-oikeuspäätöksen yhteydessä.

Opintotukea opiskelija hakee normaaliin tapaan oman korkeakoulunsa kautta siellä suoritettavaa tutkintoaan varten.

Hakumenettely

JOO-opinto-oikeutta haetaan sopimuksen piirissä olevien ammattikorkeakoulujen yhteisellä hakemuksella. Yhdellä hakulomakkeella voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen Diakin koulutukseen/ toimipisteeseen.

Opinto-oikeuden hyväksymistä varten opiskelijan on pyydettävä hakulomakkeeseen oman kotikorkeakoulunsa puolto. Ammattikorkeakoulut päättävät tapauskohtaisesti, mitä opintoja puoltavat.

Jos hakijan oma korkeakoulu puoltaa opiskelijan hakemusta, se toimittaa hakemuksen opiskelijan puolesta Diakin keskitettyyn JOO-opintotoimistoon (Turun toimipisteen opintotoimisto). Jos Diak hyväksyy opiskelijan hakemuksen, se ilmoittaa myönnetystä opinto-oikeudesta sekä opiskelijalle että opiskelijan omalle korkeakoululle. Tieto päätöksestä sekä ilmoittautumisohjeet toimitetaan hakijalle sähköpostitse.

Hakuaika syyslukukaudella alkaviin opintoihin päättyy 30. huhtikuuta. Hakuaika kevätlukukaudella alkaviin opintoihin päättyy 31. lokakuuta.

Diakin JOO-opintotarjontaan voi tutustua opinto-oppaassa. Opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa eivät kuulu JOO-sopimukseen.

Pikaohje hakemiseen

Opintosuoritukset

JOO-opintojen päätyttyä opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista opintorekisteriote Diakin Turun toimipisteen opintotoimistosta, Diak, Turun toimipiste, Ruukinkatu 2-4, 20540 Turku, puh: 020 690 439, opintotoimisto@diak.fi.

Opiskelija toimittaa sen oman korkeakoulunsa ohjeiden mukaisesti tutkintoonsa hyväksiluettavaksi muualla suoritettuina opintoina.