Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Esteetön opiskelu

:

Esteetön opiskelu

Esteetön opiskelu Diakissa

Opintojen ohjaus ja erityistuen järjestäminen

Diakin opiskelijalla on mahdollisuus kohtuullisiin järjestelyihin opiskelussa. Saadaksesi erityisjärjestelyjä olethan yhteydessä oman toimipisteesi opinto-ohjaajaan. Tarvittavat tulkkipalvelut on hankittava itse.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa maininta erityisjärjestelyistä. Opiskelija laatii HOPSin yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus opiskeluhyvinvointiryhmän palveluihin.

Esteettömyys - Erilaisia oppijoita koskevien erityisjärjestelyjen periaatteet

Erilaisia oppijoita koskevien erityisjärjestelyjen ja lisäohjauksen periaatteet Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Erityisjärjestelyt Valintakokeessa

Valintakokeessa on kirjallisia ja suullisia osioita. Kohtuulliset erityisjärjestelyt valintakokeessa ovat mahdollisia. Niitä tulee anoa etukäteen hakuohjeissa annettuun päivämäärään mennessä.

Saadaksesi erityisjärjestelyitä tee kirjallinen hakemus hakuohjeissa kerrottujen ohjeiden mukaan. 

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja hakijapalveluista: 020 690 431 (ma-to 9–15), hakijapalvelut@diak.fi.

Tenttien erityisjärjestelyistä on tietoa Tenttikäytänteet-sivulla.

Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa

Useimmat tilat ovat saavutettavia erilaisille oppijoille ja vammaisille. Korkeakoululla on alueopastus, ja inva-pysäköintipaikkoja on järjestetty lukuun ottamatta Pieksämäen toimipistettä, jossa järjestelyt ovat vielä kesken. Opetustiloihin järjestetään apuvälineiden käyttömahdollisuus, kunhan siitä on sovittu etukäteen hopsissa.

Korkeakoulussa on inva-wc:t. Ruokalat ovat esteettömiä ja erityisruokavaliot huomioidaan.

ICT-laitteistot

Asiakaspäätteiden sijoittelu ja ICT-luokkien kalustus soveltuvat erilaisille käyttäjille.

Esteettömyyskartoitus korkeakoulussa

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.

Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.

Mikäli hakija tarvitsee oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä tai lisäaikaa (esim. lukihäiriö) valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen anomus tarvittavista erityisjärjestelyistä määräaikaan mennessä ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon.

Mikäli hakija vetoaa terveydentilaan tai vammaan, tulee hakemukseen liittää lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto vamman tai sairauden laadusta. Lisäaikaa koskevissa anomuksissa hakemukseen tulee liittää tarvittava lukuhäiriölausunto. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle ennen valintakoetta järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa ei ole vielä tehty esteettömyyskartoitusta.

Vammaisten ja oppimisvaikeuksisten opiskelijoiden asioista vastaa opintoasiainpäällikkö Sirpa Leimio, yhteystiedot: 040 869 6068 ja sirpa.leimio@diak.fi.

Valtakunnallinen Opetushallituksen Esteetön korkeakouluopiskelu -opas löytyy täältä.

Opiskelijoiden osallistumista valmisteluun ja päätöksentekoon Diakonia-ammattikorkeakoulussa käsittelevä asiakirja löytyy täältä.