Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Strategia

:

Arvot

STRATEGIA 2016–2020

DIAK2020 – HYVÄN TEKEMISEN KORKEAKOULU

ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS

Diakonia-ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavia arvoja ovat kristillinen lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, avoin vuorovaikutus sekä laadukas ja tuloksellinen toiminta.

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa kirkon ja yhteiskunnan palvelukseen osaavia ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä osallistuu koulutusalojensa alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Diak toimii aktiivisesti sosiaalisen eheyden ja väestön terveyden edistämiseksi sekä sivistysperustan vahvistamiseksi.

PERUSTEHTÄVÄ

 • Toiminnan ja innovaatioiden käyttövoimana toimii profiilinmukainen vahva TKI –
  toiminta.
 • Diak kouluttaa asiakasläheisiä, tutkivia ja kehittäviä osaajia työelämän uudistuviin
  tarpeisiin.
 • Diak löytää yhdessä työelämän kanssa innovaatioita ajankohtaisiin ilmiöihin
  tulevaisuutta varten.

PÄÄMÄÄRÄT

 • Maailma, jossa ketään ei jätetä (strateginen aie)
 • Kestävää hyvinvointia yhteisöissä ja palvelujärjestelmissä koko Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti
 • Eettisiä ja älykkäitä ratkaisuja tuottavat hyvät käytännöt ja osaamiskeskittymät
  vahvuusalueilla 
 • Tartutaan toimeen kohdennetusti, ketterästi kokeillen