Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Yhteistyötahot

:

Yhteistyötahot

Kansallista ja KANSAINVÄLISTÄ yhteistyötä

 

Diakilla on vahvat yhteydet yliopistoihin Suomessa ja kansainvälisesti.

Diak ja Itä-Suomen yliopisto (UEF) ovat tehneet yhteistyötä vuosituhannen alusta saakka. Yhteistyössä painottuialussa sosiaalitaloudellinen kehittäminen niin opetuksen kuin tutkimuksen saralla. Yhteistyössä oli jo tuolloin mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ent. Stakes). Tavoitteena oli vahvistaa suomalaista sosiaalitaloudellista
osaamista. Myöhemmin painotettiin sosiaalipalveluiden ohella myös sosiaalisten ongelmien tutkimusta.

Vuonna 2013 allekirjoitettiin sopimus yhteisen osaamiskeskittymän luomisesta, jonka tavoitteena on suomalaisten huonoosaisten suhteellisen aseman parantaminen. Yhteistyö on rakentunut kummankin organisaation profiilien perusteella. Korkeakoulut kehittävät yhteistyössä kansallisesti merkittävää huono-osaisuuden tutkimusta ja palveluja. Yhteistyö
käsittää yhteisiä tutkijaryhmiä, väitöskirjatyötä ja uusien palvelukonseptien luomista. Yhteistyössä ovat painottuneet sosiaalipalveluiden tehokkuus ja kaikkein huono-osaisimpien elinolojen ja hyvinvoinnin tutkimus. Yhteistyössä on tuotettu tietoa asunnottomien, diakoniatyön asiakkaiden, leipäjonoissa kävijöiden,
mielenterveyskuntoutujien, oikeuspsykiatrian potilaiden ja huumeidenkäyttäjien elämäntilanteista ja palvelutarpeista.
Yhteistyöstä on syntynyt erittäin runsas joukko hankkeita.

Diak ja Arcada syventävät aloitettua yhteistyötä ja kartoittavat aktiivisesti uusia yhteistyömahdollisuuksia (mm. infran ja koulutusyhteistyön osalta). Ammattikorkeakoulut ja niiden vahvat omistajayhteisöt pääkaupunkiseudulla, Helsingin Diakonissalaitos ja Stiftelsen Arcada tarjoavat älykkäitä ja eettisiä ratkaisuja käytännön toiminnan
kehittämiseen ja innovointiin. Diakin ja Arcadan osaamiskeskittymä tähtää TKI –toiminnassa monikulttuurisen ja monimuotoisen inklusiivisen, älykkään ja kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Korkeakouluissa on laboraatorioympäristöjä, jotka tukevat TKI-toimintaa ja joissa käyttäjälähtöinen kehittäminen on mahdollista. Näitä
ovat luova luokka, kuntotestauslaboratorio, älykoti sekä simulaatioyksikkö.

Osaamiskeskittymän osa-alueet ovat
1) Hyvä, toimiva työyhteisö ja työhyvinvointi, 2) Innovatiiviset palvelujärjestelmät ja 3) Sosiaalinen osallisuus ja terveyserojen kaventaminen: haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät.

Diakin ja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan yhteistyö tähtää koulutustoiminnan kehittämiseen, yhteiseen hanketoimintaan ja yhteisesti koordinoituun työelämäyhteistyöhön (mm. yhteisöpajatoiminta). Molemmille korkeakouluille tärkeä yhteinen teema liittyy kirkon rooliin uudessa kaupunkikulttuurissa.

Diak ja Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus ja Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos (Satakorkea) ovat sopineet yhteistyön kehittämisestä. Sopimus on ollut voimassa vuodesta 2002 (uudistettu 2008 ja 2016). Yhteistyön tavoitteena on edistää ja monipuolistaa Satakunnan korkeakoulujen koulutus-, kehitys- ja tutkimusyhteistyötä ja niiden aluekehitysvaikutusta korkeakoulujen voimavaroja mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen. Yhteistyön tavoitteet ja painopistealueet on määritelty Satakorkean strategiassa ”Yhdessä enemmän ja tehokkaammin 2016-2018!”. Näitä ovat kansainvälisyydestä näkyvyyttä ja painoarvoa, digitaaliset oppimisympäristöt (sis. mobiili oppiminen ja työnteko), opiskelijoiden hyvinvointi, joustavat ja yhtenäiset opintopolut ja oppiminen 365.

 

Yhteistyötä kansainvälisten strategisten kumppaneiden kanssa tehdään seuraavasti

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE: Sosiaali- ja diakonia-alan yhteistutkinnot bachelor ja master

UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA BARATON: Terveysalan yhteistutkinto master
 
VID SPECIALIZED UNIVERSITY, NORWAY:  Koulutus- ja hankeyhteistyötä
 
BETHLEHEM UNIVERSITY Koulutus- ja hankeyhteistyötä humanistinen ja kasvatusala sekä sosiaali- ja terveysala
 
UNIVERSITY OF IRINGA, TANSANIA:  Koulutus- ja hankeyhteistyötä
 
SEBASTIAN KOLOWA MEMORIAL UNIVERSITY, TANSANIA: Koulutus- ja hankeyhteistyötä