Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Mikä Diak?

:

Turvallisuus

TurvallisuuS

Strategiansa mukaisesti Diakonia-ammattikorkeakoulu vaalii yhteisöllisesti hyvinvointiaan. Diakin turvallisuuskulttuurin tavoitteena on turvata korkeakouluyhteisön opiskelu- ja työrauha sekä turvallisuus ja viihtyisyys. Turvallisuutta edistetään koulutuksen, viestinnän ja valvonnan avulla. Diakissa turvallisuus on koko ammattikorkeakouluyhteisön yhteinen asia. 

Turvallisuustyön tueksi Diakissa on suunnitelmat ja toimintaohjeet, joilla ohjataan, seurataan ja arvioidaan ammattikorkeakoulun turvallisuutta sekä tarvittaessa reagoidaan erilaisiin turvallisuuspoikkeamiin. Ohjeistuksessa ja valvonnassa huomioidaan myös oppilaitoksen ulkopuolella tehtävä työ, mm. harjoittelu koti- ja ulkomailla. 

Järjestyssäännöt

Turvaryhmä   

Ammattikorkeakoulun turvallisuudesta vastaa Diakin turvaryhmä, jonka tehtävänä on:   

 • edistää ja ylläpitää turvallisuuskulttuuria Diakissa
 • ennakoida kriisitilanteita
 • organisoida toiminta kriisien aikana
 • tiedottaa turvallisuuteen liittyvistä asioista 
 • päivittää Diakin kriisiohjeita
 • vastata kriisikoulutuksen järjestämisestä koko Diakissa
 • vastaa Diakin valmiussuunnitelmasta

Turvaryhmän puheenjohtajana toimii rehtori. Ryhmän esittelijänä ja sihteerinä on toimitila- ja turvallisuusasiantuntija. Turvaryhmän jäseninä ovat kuraattori, opinto-ohjaaja, kansainvälisten asioiden asiantuntija, viestintäpäällikkö, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä opiskelijakunnan edustaja. Muita asiantuntijoita kutsutaan tarvittaessa mukaan turvaryhmän  työskentelyyn.

Yhdyshenkilöt

Jokaiseen Diakin toimipisteiseen on nimetty yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on:

 • edistää turvallisuuskulttuuria kampuksella, 
 • raportoida säännöllisesti toimipisteen turvallisuustilanteesta ja havaituista poikkeamista
 • vastata vuosittain järjestettävistä poistumisharjoituksista
 • vastata vuosittain järjestettävissä ensiapukoulutuksista. 

Yhdyshenkilö on myös Diakin edustaja vuokranantajan turvallisuusorganisaatiossa toimipisteissä.

Yhteystiedot:

toimitila- ja turvallisuusasiantuntija Pertti Hukkanen
p. 040 509 0441, pertti.hukkanen(at)diak.fi