Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Laadunvarmistus

:

Laadunvarmistus

LAADUNVARMISTUS

Diakonia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä perustuu Kansallisen korkeakoulujen arviointikeskuksen (Karvi) auditoimaan malliin. Laatujärjestelmälle on asetettu tavoitteet Karvin edeltäjän KKA:n julkaisemassa Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirjassa 2011–2017. 

Perustana jatkuvan kehittämisen kehä

Diakin laatujärjestelmän pohjana on jatkuvan kehittämisen kehä, jossa yhdistyvät toiminnan suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi sekä kehittäminen. Laatujärjestelmä kattaa ammattikorkeakoulun koko toiminnan eli perustehtävien laadunvarmistamisen (tutkintotavoitteinen koulutus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä aluekehitystyö) ja strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen laadunvarmistuksen. 

Laatujärjestelmä kytkeytyy vahvasti Diakin strategiaan, joka on toiminnan suunnittelun ja tavoitteen asettelun perusta. Toiminnanohjauksen osa-alueina ovat osaamisen, laadun ja talouden johtaminen, joten näihin liittyvät periaatteet säätelevät strategian lisäksi toiminnan suunnittelua. Toimintaa ohjataan prosessikuvauksilla.

Laatujärjestelmän tehtävät

Laatujärjestelmän tehtävänä on tuottaa seuranta- ja arviointitietoa strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen tueksi. Seuranta- ja arviointiaineistoa kootaan tilastoimalla, palautekyselyillä ja itsearvioinneilla. Lisäksi Diakissa on toteutettu sisäisiä, kansallisia ja kansainvälisiä benchmarking- hankkeita.

Seuranta- ja arviointitiedon perusteella määritetään kehittämiskohteita osaamisalueiden tavoite- ja tulosneuvotteluissa, kehittämisryhmien ja toimintojen osaamiskeskusteluissa ja yksittäisen työntekijän osalta valmennuskeskusteluissa.  Laatujärjestelmän näkökulmasta on tärkeää, että kehittämiskohteiden toteutumista seurataan systemaattisesti.

Diak on mukana pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen laatuvastaavien verkostossa. Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa tarjoten ammattikorkeakoulujen laatutoimijoille kollegiaalisen sparrausryhmän, jossa vaihdetaan näkemyksiä ja kokemuksia sekä opitaan toinen toisiltamme.

Yhteystiedot:

kehittämisen ja laadun asiantuntija Annamari Puhakka
p. 040 506 2311, annamari.puhakka(at)diak.fi